Pripoistenie stretu so zverou: oplatí sa ho mať?

Toto doplnkové poistenie kryje riziko poškodenia alebo zničenia automobilu v prípade, že príde k náhodnej a nepredvídateľnej zrážke so zverou. Je možné dojednať si ho v rámci PZP ako súčasť poistného balíka alebo sa dá samostatne prikúpiť. Odporúča sa najmä pre tých vodičov, ktorí často jazdia po cestách, pri ktorých je zvýšené riziko výskytu divej zveri, ako sú napríklad srnky, jelene, diviaky a pod..

Dajte si pozor na poistné podmienky

Odporúčame, aby ste si pri výbere pripoistenia stretu so zverou dôsledne prečítali Všeobecné poistné podmienky (VPP). Každá poisťovňa má VPP nastavené podľa svojich vlastných kritérií, preto sa u jednotlivých poisťovateľov môžete stretnúť s rôznymi podmienkami. Všímajte hlavne:

  • výšku poistného limitu,
  • rozsah poistného krytia,
  • výluky,
  • výšku spoluúčasti,
  • územnú platnosť.

Spravidla je stret so zverou z pohľadu poistenia chápaný ako fyzický kontakt, resp. stret vozidla s divým zvieraťom. Poistné krytie sa vzťahuje na priame škody na vozidle, poškodenia mobilných telefónov, vysielačiek, batožiny, nosičov dát, audiovizuálnej a inej techniky a iných vecí nie sú v poistení zahrnuté.

Tiež je dobré vedieť, že väčšina poisťovní uzná stret so zverou ako poistnú udalosť iba v prípade, keď je ohlásená polícii a tiež fotograficky zadokumentovaná.

Čo robiť, keď zrazíte divú zver?

  • Ak prišlo k zraneniu osoby, bezodkladne zavolajte rýchlu zdravotnú pomoc.
  • Oblečte si reflexný odev a na cestu umiestnite výstražný trojuholník.
  • Kontaktujete políciu a oznámte jej, čo sa stalo. Policajti následne upovedomia aj miestny poľovnícky zväz.
  • Vzniknutú situáciu nafoťte tak, aby fotografie boli dostatočne ostré.
  • Poisťovni nahláste poistnú udalosť, priložte dokument od polície a tiež vyhotovené fotografie.

POZOR! Zver v žiadnom prípade nenakladajte do auta a neberte si ju domov! Dopustili by ste sa pytliactva, ktoré je považované za trestný čin!